Peuterspeelzaal

Heeft u vragen?

Bel ons 0115 – 649674

Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom op onze Peuterspeelzaal De 3 Kleine Kootertjes. Hier kunnen ze blijven tot ze 4 jaar worden en naar de basisschool gaan. Behalve dat het voor peuters leuk is om met andere kinderen te kunnen spelen, en het aanbod speelgoed en de spelletjes die gedaan worden mogelijk anders is dan thuis, zijn er een aantal andere belangrijke redenen voor een peuter om naar een PSZ te gaan.

ONTMOETEN:

Peuters ontmoeten nieuwe kinderen en leren hiermee samen te spelen en rekening met elkaar te houden.

ONTWIKKELEN:

Tussen de 2 en 4 jaar maken peuters een stormachtige ontwikkeling door. De interactie met andere kinderen en door de professionele begeleiding en stimulering door onze pedagogisch medewerkers wordt deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk. Natuurlijk wordt hierbij altijd aangesloten bij het individuele kind.

Openingstijden

De drie kleine Kootertjes is geopend tussen:
8:30 en 12:30

bellenblaas-kind | hetkootertje

OBSERVEREN & SIGNALEREN:

Onze pedagogisch medewerkers letten natuurlijk niet alleen op hoe de peuters met elkaar spelen, of dat dit veilig genoeg gebeurd en of ze ‘leuk samen spelen’. Ze observeren de individuele ontwikkeling van de peuter en signaleren vroegtijdig eventuele problemen in de ontwikkeling zodat indien nodig extra begeleiding gegeven kan worden, of kan worden doorverwezen.

PEUTERPLUSGROEP DE STRANDHUT

Om de overgang vanuit de kinderopvang naar de basisschool beter te kunnen maken, hebben we een ‘peuterplusgroep’, genaamd de Strandhut. Peuters van 3 jaar en ouder hebben in sommige gevallen, in overleg met de ouders, de mogelijkheid om regelmatig aan deze groep deel te nemen. Daar zijn ze met leeftijdsgenoten en krijgen activiteiten aangeboden die speciaal op deze leeftijd zijn afgestemd om de overgang naar de basisschool makkelijker te maken. Dit gebeurt naast de opvang op hun stamgroep (de KDV-groep), het contact met de stamgroep blijft dus behouden.

BABYGEBAREN

Het Kootertje heeft ervoor gekozen om op de vier KDV-groepen en onze peuterspeelzaal gebruik te maken van “Babygebaren”. Dit concept is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld in de VS en wordt ook in de ons omringende landen gebruikt. Wij maken uitsluitend gebruik van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.Kinderen beginnen pas rond één of anderhalf jaar met praten. Cognitief zijn ze echter al eerder in staat om te communiceren. Kinderen kunnen associëren, ze begrijpen het verband tussen woorden, voorwerpen en handelingen. Hierdoor kunnen ze gebaren leren. In het begin zullen ze alleen het gebaar herkennen en weten wat de bedoeling is, maar vanaf ongeveer negen maanden kunnen ze die gebaren ook (globaal) zelf maken en sturen. Op die manier kunnen ze aangeven wat ze willen of nodig hebben. Het kind kan aangeven waar het mee bezig is, en zich sneller begrepen voelen en daardoor minder gefrustreerd zijn. Het bevordert het zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ook kan het kind zelf het initiatief tot een ‘gesprek’ nemen en hoe mooi is het om al in een vroeg stadium inzicht te hebben in de belevingswereld van uw kind?Bij baby’s worden baby-gebaren vooral aangeboden tijdens 1-op-1 momenten. Bij dreumesen en peuters gebeurt dit eigenlijk de gehele dag door. Tijdens het eten, het spelen, voorlezen etc.Bijkomende voordelen zijn dat het de spraak- en taalontwikkeling van kinderen stimuleert en gebarende kinderen zelfs als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet-gebarende kinderen op de gebieden van lezen, schrijven en spreken. Zo kunnen kinderen op jonge leeftijd gemiddeld 50 woorden meer spreken dan leeftijdsgenootjes en zijn ze meer geïnteresseerd in het lezen van boeken.

bellenblaas-kind | hetkootertje
Kinderdagverblijf Het Kootertje