Inspectierapport kinderopvang

De toezichthouder van de GGD (de inspecteur kinderopvang) stelt na het bezoek aan de kinderopvanglocatie (de inspectie) een rapport op: het inspectierapport. De inspectierapporten van alle kinderopvanglocaties zijn openbaar. 
In de kinderopvang registreer je je opvanglocatie in het LRK. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. Ook is het zo dat iedere gevestigde locatie op een ander adres een eigen registratie krijgt. 
Hieronder vindt u een overzicht met onze geregistreerde opvanglocaties zoals vermeld in het LRK met daarbij de links naar de inspectierapporten.
Kinderdagverblijf Leeuwenlaan 27: klik hier
Kinderdagverblijf Willem de Zwijgerlaan 8: klik hier
Kinderdagverblijf Leeuwenlaan 29: klik hier
Buitenschoolse opvang Leeuwenlaan 27: klik hier
Buitenschoolse opvang Leeuwenlaan 29: klik hier

Het inspectierapport van de GGD

Het rapport wordt samengesteld aan de hand van de bevindingen tijdens het bezoek en eventuele aanvullende documenten die de kinderopvangorganisatie heeft aangeleverd op verzoek van de toezichthouder. Denk bijvoorbeeld aan het pedagogisch beleid of een overzicht van welke kinderen onder welke mentor vallen.

Zienswijze houder

De houder van de kinderopvanglocatie ontvangt het conceptrapport gemiddeld binnen zes weken na de inspectie. Als er feitelijke onjuistheden in het rapport staan, kan de houder deze tijdens de hoor-wederhoor aangeven en stelt de toezichthouder die bij. Daarnaast heeft de houder de mogelijkheid om zelf een schriftelijke reactie op de inhoud van het rapport te geven. Dit wordt de ‘zienswijze houder’ genoemd en deze wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd.

Samenvatting rapport

In het LRK vindt u naast een pdf-document van het volledige inspectierapport ook een digitale samenvatting van het rapport. Deze is zodanig weergegeven dat u in één oogopslag kunt zien wat de bevindingen uit de inspectie per inspectiedomein zijn. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van drie kleuren:

Donkerblauw: in orde

Lichtblauw: (deels) niet in orde

Grijs: niet beoordeeld

Bespreken met de oudercommissie

Bij Kindervilla Het Kootertje bespreken we de inspectierapporten met de oudercommissie.

Kinderdagverblijf Het Kootertje