Kinderdagverblijf

Heeft u vragen?

Bel ons 0115 – 649674

Momenteel hebben wij vier KDV-groepen. Er wordt gewerkt volgens het ‘klassieke’ systeem van verticale groepen. Dit zijn groepen waarin kinderen van de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar terecht kunnen. Het voordeel van een verticale groep op een horizontale groep, waarin alleen leeftijdsgenoten zitten, is dat de gezinssituatie wordt nagebootst. Jonge kinderen leren van de oudere, en ouderen leren rekening te houden met jongere kinderen.

Om aan leeftijdsspecifieke wensen tegemoet te komen worden er diverse activiteiten aangeboden, waarbij wel door alle kinderen met één thema gewerkt wordt.

De ruimtes zijn ingedeeld met diverse hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken om te even alleen te spelen of juist om samen te spelen. Kinderen krijgen de ruimte om klein te zijn en in hun eigen tempo de wereld te ontdekken.

Ieder kind heeft een vaste stamgroep, met vaste juffen, dit komt zijn/haar gevoel van veiligheid ten goede.

Openingstijden

De standaard openingstijden zijn:
8:00 tot 18:00 uur.

Eén dagdeel is van 8:00 tot 13:00 óf
van 13:00 tot 18:00.

In overleg kan hiervan afgeweken worden.

Kinderdagverblijf Het Kootertje