Konnect

Bij Het Kootertje proberen we altijd zo nauw mogelijk samen te werken met de ouders. Wij streven ernaar om de communicatie tussen onze ouders en pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen en waar nodig te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren, hebben we besloten te gaan samenwerken met Konnect. Konnect is een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Konnect biedt ons de mogelijkheid u nog meer te betrekken bij en u een beeld te geven van wat er gebeurt tussen het brengen en het weer ophalen van uw kind(eren).

Daarnaast willen we voor u zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Niet alleen tijdens de openingstijden en niet alleen wanneer bepaalde collega’s aanwezig zijn. Dit kunnen we mogelijk maken met onze nieuwe werkwijze. Via de app kunt u afwezigheden (ziekte, vakantie) van uw kind digitaal doorgeven en kunt u ruildagen en extra dagen aanvragen.

Via dit schrijven geven we u wat meer informatie, vertellen we wat het voor u betekent en wat u van ons kunt verwachten.

Veiligheid centraal

Ouders (maar ook Het Kootertje) vinden de privacy met betrekking tot hun (uw) kind(eren) erg belangrijk. Zij stellen het niet op prijs om ongevraagd informatie over en foto’s van hun zoon of dochter op internet terug te vinden. Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie en foto’s met ouders te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen we als organisatie zelf welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

Wat betekent het voor u als ouder?

Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact met ouders. Er komen hooguit contactmomenten bij.

  • Communicatie over uw kind zal in de nabije toekomst plaats vinden via de app/het portaal. De app is te downloaden in de App store van Apple of in de Playstore van Android.
  • Als u de eerste keer werkt met Konnect, verzoeken we u eerst de App te downloaden. Bij het eerste gebruik van de App wordt u gevraagd om een aantal toestemmingen in te vullen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren). U zult eerst deze toestemmingen moeten invullen voordat u de App kunt gebruiken. Als u dit gedaan heeft, kun u vervolgens ook de webversie (=Ouderportaal) gebruiken.
  • Foto’s van uw kind worden via de app/portaal gedeeld met de ouders van kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s waarop uw kind staat rechtstreeks. Dit is één van de toestemmingen die u bij het eerste gebruik van de App moet invullen. Als u wilt dat er van uw kind alleen foto’s gemaakt mogen worden en met u gedeeld, (dus niet met andere kinderen erop en dus niet gedeeld met andere ouders), dan moet u even apart contact opnemen met de hoofdleidster van uw groep.
  • Wanneer uw kind afscheid neemt van onze opvang, heeft u nog ruimschoots de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren en uit te printen.
  • Vanaf de groep kan men u rechtstreeks berichten sturen. U kunt zelf ook berichten sturen naar de groep. Wilt u graag aan de groep vragen of ze morgen een tekening willen maken voor oma? Of wilt u doorgeven dat uw dochter morgen wordt opgehaald door haar tante? Dan kan dit via de app. Gedurende de dag zullen medewerkers uw berichten lezen en zo mogelijk beantwoorden. Het spreekt hierbij voor zich dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit heeft boven het beantwoorden van de berichten.
  • Nieuwsberichten en nieuwsbrieven worden voortaan vanuit de app/portaal verstuurd.
  • Extra dagen en Ruildagen aanvragen en afwezigheden melden kunt u digitaal doen via de app.

Uiteraard is er ook een handleiding over de App verkrijgbaar. Deze kunt u vinden door in de App op ‘Overig’ te klikken, dan op ‘Naar Ouderportaal’. Dan opent de webversie van Konnect. In deze webversie gaat u naar ‘Mijn Vestiging’ en dan naar ‘Konnect’. Daar vindt u zowel de handleiding voor de App als voor de webversie (Ouderportaal).

 

Wat betekent het voor onze pedagogisch medewerkers?

  • Op de groep werken medewerkers met een tablet voor het gebruik van Konnect.
  • De afgelopen weken, vooral ook tijdens de Corona-sluiting, hebben onze collega’s cursussen gevolgd voor het werken met Konnect. Op termijn gaat het ze tijd opleveren. Tijd die ze in kunnen zetten, daar waar het eigenlijk om gaat: de kinderen.
  • De interactie tussen ouders en medewerkers zal verbeteren, het contact kan persoonlijker worden.
Kinderdagverblijf Het Kootertje