Kinderdagverblijf Het Kootertje

Het Kootertje

Het Kinderdagverblijf is een belangrijke plek, waar kinderen zich ontwikkelen, uitgedaagd worden om grenzen te verkennen, vriendjes te maken, eigen talenten te onderzoeken, samen te spelen, waar ze plezier hebben en zich veilig voelen.

Wij streven ernaar van het Kinderdagverblijf een tweede thuis te maken, waar kinderen zich geborgen voelen en waar ouders hun meest kostbare bezit met een vertrouwd gevoel heen brengen.